Home

Logo Verdes

Welkom op de website van gerechtsdeurwaarders Verkinderen Geertrui & De Smedt Paul
Kantooradres : Torhoutse Steenweg 111/1 te 8200 Brugge

Ten gevolge van de crisisituatie coronavirus COVID-19 werkt ons kantoor met gesloten deuren, maar uiteraard blijven wij ter uwe beschikking. Uitzonderlijke situaties vergen uitzonderlijke maatregelen. Vermits wij momenteel voornamelijk werken met spreiding van werkuren, verzoeken wij u ons indien mogelijk per e-mail te berichten en in dringende gevallen ons desnoods per e-mail te herinneren aan bepaalde termijnen of dringende zaken. Telefoons worden mogelijks niet onmiddellijk beantwoord, brieven en telefaxen worden mogelijks niet tijdig gelezen, elektronische post wordt wél in de mate van het mogelijke opgevolgd